Honosítás

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

A HONOSÍTÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

- meghatározott ideig – bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert személyek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre – folyamatosan Magyarországon lakott és állandó bejelentett lakóhellyel (lakcímkártyával) rendelkezik.
- büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a kérelmező ellen,
- biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés,
- a kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.
- Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni.

A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

A KEDVEZMÉNYES HONOSÍTÁS FELTÉTELEI
1) Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás után kérheti honosítását az a személy, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.
2) Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:
- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
- magyar állampolgár fogadta örökbe (és időközben nagykorúvá vált),
- magyar hatóság menekültként elismerte.
- hontalan
3) Ötévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:
- Magyarország területén született,
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,
- kiskorú gyermek esetében a fenti időtartamok csökkenthetők, ha a honosítást a szülővel együtt kéri, vagy a szülő már megszerezte a magyar állampolgárságot.

Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

Elérthetőségek:

43317327561423513727.jpg
Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. III/4. (15-ös kapucsengő) Mobil: +36-20-382-45-30 Tel.: +36-1-411-07-03 Fax: +36-1-411-07-04 E-mail: office@drverescsaba.hu Skype: dr.veres.csaba