Ingatlanjog

Irodám több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik ingatlan átruházási szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere, tartás, stb.) elkészítésében, valamint földhivatal előtti képviseletben.

A hatályos ingatlan-nyilvántartási jogszabályok szerint a tulajdonjog keletkezésére, módosulására, megszűnésére vonatkozó magánokiratnak (ilyen például az ingatlan-adásvételi szerződés) ügyvédi ellenjegyzést vagy közjegyzői tanúsítást kell tartalmaznia.

Ingatlannal kapcsolatos szerződések előkészítésekor az első lépés az ingatlan tulajdoni lapjának áttekintése, amelyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdoni helyzete és az ingatlanon fennálló terhek köre. Irodám rendelkezik TAKARNET hozzáféréssel, így bármely ingatlan tulajdoni lapját online és azonnal le tudjuk kérni, így az Ügyfeleknek nem kell fáradniuk a tulajdoni lap beszerzésével.

Az ingatlan adásvételi szerződések elkészítése során az ügyvéd okiratszerkesztőként mindkét fél, tehát az Eladó és a Vevő képviselőjeként is eljár. Az adásvételi szerződés tartalma a felek együttes akaratának megfelelően kerül kialakításra. Irodám nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése során, tehát még annak aláírása előtt az Eladó és a Vevő közös és együttes szerződéses akaratát feltárja és az adásvételi szerződés tervezet már ennek megfelelően kerüljön előzetesen megküldésre a felek részére.

A szerződés megkötésével és a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos eljárás során az alábbi költségek merülnek fel:
- ügyvédi munkadíj: az ingatlan értékének 0,5-1%-a (az ingatlan értékétől függően), de legalább 50.000,-Ft. Általában a Vevő viseli és a szerződés aláírásakor esedékes;
- földhivatali eljárás díja: 6.600,-Ft helyrajzi számonként, a Vevő viseli;
- tulajdoni lap ára: 2.000,-Ft, a Vevő viseli;
- vagyonszerzési illeték: a Vevő viseli;
- személyi jövedelemadó: az Eladó viseli;
- energetikai tanúsítvány díja: az Eladó viseli.

Mivel Ügyfeleim között számos külföldi állampolgár is megtalálható, ezért Irodám foglalkozik ingatlanszerzési engedély beszerzésével is külföldi (főleg az Európai Unió tagállamain kívüli országok) állampolgárai részére. Ennek során intézzük az ingatlanszerzési engedély iránti kérelem beadását az illetékes Kormányhivatalhoz, illetve vállaljuk a képviseletet az egész eljárás során. Az eljárás díja 50.000,-Ft, valamint szükség van a kérelmező útlevelének közjegyző által hitelesített másolatára.

Elérthetőségek:

43317327561423513727.jpg
Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. III/4. (15-ös kapucsengő) Mobil: +36-20-382-45-30 Tel.: +36-1-411-07-03 Fax: +36-1-411-07-04 E-mail: office@drverescsaba.hu Skype: dr.veres.csaba