Tartózkodási engedély egyéb célból

Egyéb célból az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki a Harmtv. 19-28. §-ban felsorolt tartózkodási céloktól (családi együttélés biztosítása, keresőtevékenység folytatása, tanulmányi cél, kutatás, hivatalos cél, gyógykezelés, látogatás, önkéntes tevékenység folytatása) eltérő, valamely más célból kíván Magyarország területén tartózkodni, és a magyarországi tartózkodás feltételeit egyebekben teljesíti (pl. Magyarországon nem akkreditált oktatási intézményben kíván tanulmányokat folytatni, nyelvtanulás céljából érkezik Magyarországra, stb.).

Elérthetőségek:

43317327561423513727.jpg
Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. III/4. (15-ös kapucsengő) Mobil: +36-20-382-45-30 Tel.: +36-1-411-07-03 Fax: +36-1-411-07-04 E-mail: office@drverescsaba.hu Skype: dr.veres.csaba